Bereken uw voordeel alle aard voor bedrijfswagens


*    
Brandstof *      
*    gr/km
    (dd/mm/yyyy)

  Fiscaal voordeel 2018  
0 € / jaar 0 € / maand
(gemiddelde)


Januari :  € Juli :  €
Februari :  € Augustus :  €
Maart :  € September :  €
April :  € Oktober :  €
Mei :  € November :  €
Juni :  € December :  €

Wijzigingen 2018
De referentieuitstoot voor dieselwagens zakt van 87gr/km naar 86gr/km en voor wagens op benzine of gas is er geen wijziging.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.310 EUR per jaar.

Wijzigingen 2017
De referentieuitstoot voor dieselwagens zakt van 89gr/km naar 87gr/km en voor wagens op benzine of gas van 107gr/km naar 105gr/km.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.280 EUR per jaar.

Wijzigingen 2016
De referentieuitstoot voor dieselwagens zakt van 91gr/km naar 89gr/km en voor wagens op benzine of gas van 110gr/km naar 107gr/km.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.260 EUR per jaar.

Wijzigingen 2015
De referentieuitstoot voor dieselwagens zakt van 93gr/km naar 91gr/km en voor wagens op benzine of gas van 112gr/km naar 110gr/km.
Het minimumbedrag blijft gelijk op 1.250 EUR per jaar.

Wijzigingen 2014
De referentieuitstoot voor dieselwagens zakt van 95gr/km naar 93gr/km en voor wagens op benzine of gas van 116gr/km naar 112gr/km.
Het minimumbedrag stijgt van 1.230 EUR naar 1.250 EUR per jaar.


Als gevolg van de programmawet van 29 maart 2012 worden er opnieuw een aantal aanpassingen gemaakt in de berekening van het VAA. Deze wijzigingen worden vanaf 1/5/2012 van kracht en zijn niet retro-actief. Voor de periode tussen 1/1/2012 en 30/4/2012 geldt dus de 'oude' situatie. We zetten de huidige berekeningsvariabelen voor u op een rijtje.

Van het berekende bedrag VAA is 6/7 ten laste van de werknemer en 1/7 ten laste van de werkgever. Het VAA voor de werknemer wordt als volgt berekend:

cataloguswaarde x quotiënt datum eerste inschrijving x gebruiksduur x CO2 percentage x 6/7


De specificaties zijn:

1. De cataloguswaarde van het voertuig in nieuwe staat en voor particulieren

inclusief

 • de catalogusprijs
 • alle opties en accessoires
 • de waarde van de zgn. optie packs die gratis worden aangeboden
 • de werkelijk betaalde BTW (voor tweedehands voertuigen: de BTW zoals op het aankoopfactuur staat)

exclusief

 • kortingen, vermindering en ristorno.2. De datum eerste inschrijving van het voertuig

Deze wordt degressief toegepast; een jaarlijkse vermindering op de berekende cataloguswaarde van 6% te rekenen vanaf het tweede jaar en met een minimum van 70%.3. De gebruiksduur

Deze wordt gerekend vanaf de datum dat de bestuurder de beschikking krijgt over het voertuig tot de voorlaatste dag van het gebruik. De eerste dag moet steeds als een volledige dag gerekend worden en de laatste dag wordt niet meegerekend. In de formule wordt de duur gedeeld door het aantal dagen van het jaar van berekening.4. Het CO2 percentage

Het basispercentage voor de berekening is 5,5 pct. Er wordt een referentie-uitstoot gehanteerd van 91 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 110 gr/km voor voertuigen met een ander type motor. Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks door een Koninklijk Besluit vastgelegd.

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage vermeerderd met 0,1 % per CO2 gram tot een maximum van 18%.
Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage verminderd met 0,1 % per CO2 gram tot een minimum van 4%.

Indien er geen CO2 gegevens beschikbaar zijn zal een forfaitaire uitstoot gebruikt worden:

 • 195 g/km voor voertuigen met een dieselmotor
 • 205 g/km voor voertuigen met een ander type motorTer afsluiting nog enkele bepalingen:

 • Het resultaat van het VAA mag voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) nooit minder bedragen dan 1.200,00 EUR per jaar. Voor 2013 werd dit geïndexeerd naar 1.230,00 EUR per jaar. Voor 2014 werd dit geïndexeerd naar 1.250,00 EUR per jaar. Voor 2016 werd dit geïndexeerd naar 1.260,00 EUR per jaar. Voor 2017 werd dit geïndexeerd naar 1.280,00 EUR per jaar.
 • Wanneer de verkrijger van het voordeel reeds een deel bijdraagt wordt dit afgetrokken van het berekende voordeel zoals hierboven is voorzien.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen opties (af fabriek) en accessoires, geplaatst door de dealer maar voor de ingebruikstelling.
 • Het VAA wordt berekend volgens de coëfficient gebruikt aantal dagen / aantal dagen in het jaar, gebeurlijk te herleiden tot een maandbedrag. Derhalve wijzigt het VAA maandelijks.
 • Deze berekening is geldig vanaf 1/5/2012 en wordt niet retro-actief toegepast. De vorige regeling is geldig van 1/1/2012 t.e.m 30/4/2012.
DISCLAIMER
Aan de berekeningen en de hierboven beschreven berekeningswijze, afgeleid van de tekst uit de programmawet van 29 maart 2012, kunnen geen rechten ontleend worden. De integrale tekst van de programmawet vindt u hier.

 
© 1999-2018 Dragintra bvba   |   Alle rechten voorbehouden